Loading...

Tailrotor


 

PART NO#: MIK4369


MIK4369 EDGE carbon tail rotor blades 115mm NOT for SE

EDGE carbon tail rotor blades 115mm NOT fo...

$40.70

In Stock

   

PART NO#: MIK4524


MIK4524 Bevel pinion torque tube, LOGO XXtreme

Bevel pinion torque tube, LOGO XXtreme

$16.30

In Stock

   

PART NO#: MIK4563


MIK4563 Vertical Fin, LOGO XXtreme

Vertical Fin, LOGO XXtreme 800

$41.40

In Stock

 
 

PART NO#: MIK4564


MIK4564 Tail Rotor Case, LOGO XXtreme

Tail Rotor Case, LOGO XXtreme

$23.40

In Stock

   

PART NO#: MIK4565


MIK4565 Tail Rotor Case Side Frames, LOGO XXtreme

Tail Rotor Case Side Frames, LOGO XXtreme

$34.60

In Stock

   

PART NO#: MIK4566


MIK4566 Tail Rotor shaft, LOGO XXtreme

Tail Rotor shaft, LOGO XXtreme

$11.50

In Stock

 
 

PART NO#: MIK4567


MIK4567 Tail rotor control sleeve assembly, LOGO XXtreme

Tail rotor control sleeve assembly, LOGO X...

$26.20

In Stock

   

PART NO#: MIK4568


MIK4568 Tail Rotor Lever, LOGO XXtreme

Tail Rotor Lever, LOGO XXtreme

$11.80

In Stock

   

PART NO#: MIK4569


MIK4569 Tail Rotor Hub set with blade holder, LOGO XXtreme

Tail Rotor Hub set with blade holder, LOGO...

$40.60

In Stock

 
 

PART NO#: MIK4570


MIK4570 O-Rings For Tail Rotor Hub, LOGO XXtreme

O-Rings For Tail Rotor Hub, LOGO XXtreme

$7.10

In Stock

   

PART NO#: MIK4571


MIK4571 Spindle Shaft For Tail Rotor Hub, LOGO XXtreme

Spindle Shaft For Tail Rotor Hub, LOGO XXt...

$9.40

In Stock

   

PART NO#: MIK4572


MIK4572 Ball bearing 6x15x5

Ball bearing 6x15x5

$7.40

In Stock

 
 

PART NO#: MIK4581


MIK4581 Tail pitch plate with hinges, LOGO XXtreme

Tail pitch plate with hinges, LOGO XXtreme

$7.80

In Stock

   

PART NO#: MIK4582


MIK4582 Thrust bearing 5x10x4

Thrust bearing 5x10x4

$15.60

In Stock

   

PART NO#: MIK4583


MIK4583 Tail rotor blade holder, LOGO XXtreme

Tail rotor blade holder, LOGO XXtreme

$15.50

In Stock

 
 

PART NO#: MIK4584


MIK4584 Tail rotor hub, LOGO XXtreme

Tail rotor hub, LOGO XXtreme

$22.40

In Stock