Need Help?
+61 8 9328 8986
SECFUT2.0V2M3 Seacraft Futaba 2.0'' V2 Servo arm 3mm thread red

Secraft Futaba 2.0'' V2 Servo arm 3mm thread red

$12.70
SECFUT2.0V2M3
In Stock
In Stock at PerthRC.
+
Secraft Futaba 2.0'' V2 Servo arm 3mm thread red